لطفا صبر کنید...

درباره ما

ورک سا بازار کار آنلاین است. تمام کارهایی که می توان بصورت آنلاین انجام و تحویل داده شود را می توانید در ورک سا برون سپاری کنید.

برون سپاری به سپردن کارها به بیرون گفته می شود، یعنی شخصی یا مجموعه ای خارج از مجموعه شما، کار مورد نیاز شما را انجام دهد.  

کارها و پروژه ها در پونیشا توسط توسعه دهنده ها انجام می شود. توسعه دهنده ه به فردی گفته می شود که برای خود و بصورت پروژه ای کار می کند.


طراحی و اجرا توسط: امیرحسین خسروی www.amirkho.ir